Meteen naar de content

gegevensbescherming

1) INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Anahata, tel.: +4915315668755, e-mail: namaste@anahata.de. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) GEGEVENSVERZAMELING BIJ EEN BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Browser gebruikt
 • Besturingssysteem gebruikt
 • Gebruikt IP-adres (eventueel: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) COOKIES

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat (cookies van derden) om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtuele winkelwagen voor een later bezoek aan de website). Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons zijn geïmplementeerd, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b AVG, hetzij om het contract uit te voeren, hetzij in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f AVG om onze legitieme belangen zo goed mogelijk te beschermen mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve inrichting van het paginabezoek.

We kunnen samenwerken met advertentiepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Hiervoor worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). Als we samenwerken met de bovengenoemde advertentiepartners, wordt u in de volgende paragrafen individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de verzamelde informatie.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit staat beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) CONTACTEREN

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw aanvraag te beantwoorden of om contact op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek definitief is verwerkt, dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die dit tegenspreken.

5) GEGEVENSVERWERKING BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTENACCOUNT EN VOOR CONTRACTBEHEER

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een ​​contract uit te voeren of een klantaccount te openen. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om de overeenkomst af te handelen. Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens met betrekking tot fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behoudt zich het recht voor op verder wettelijk toegestaan ​​gegevensgebruik van onze kant, waarover we u hieronder zullen informeren.

6) OPMERKINGEN FUNCTIE

Als onderdeel van de reactiefunctie op deze website wordt uw opmerking, informatie over het tijdstip waarop de opmerking is gemaakt en de naam van de door u gekozen commentator opgeslagen en gepubliceerd op de website. Bovendien wordt uw IP-adres gelogd en opgeslagen. Het IP-adres wordt om veiligheidsredenen opgeslagen en voor het geval de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een opmerking te plaatsen. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij zou klagen dat uw gepubliceerde inhoud illegaal is. De wettelijke basis voor de opslag van uw gegevens is artikel 6 lid 1 lit.b en f AVG. We behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen als ze door derden als onwettig worden bestempeld.

Als gebruiker kunt u zich abonneren op de vervolgcommentaar. U ontvangt een bevestigingsmail om er zeker van te zijn dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres (dubbele opt-in procedure). De wettelijke basis voor gegevensverwerking in het geval van abonneren op opmerkingen is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. U kunt zich op elk moment afmelden voor lopende reactie-inschrijvingen met ingang voor de toekomst.Voor meer informatie over hoe u zich afmeldt, verwijzen wij u naar de bevestigingsmail.

7) GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING

7.1 Abonneren op onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het aangeven van eventuele verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met het verzenden van nieuwsbrieven. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin we je vragen op een link te klikken om te bevestigen dat je in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en tijd van registratie op om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. tijd. De gegevens die door ons worden verzameld bij de aanmelding voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden via de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefverspreidingslijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan dit, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover informeren wij u in deze verklaring.

7.2 Advertenties per post

Op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde directe reclame behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover wij deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen in het kader van de contractuele relatie - uw titel, academische diploma, uw geboortejaar en uw beroepsbeoefenaar Bewaar de branche- of bedrijfsnaam in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG en gebruik deze om interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te verzenden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon.

8) GEGEVENSVERWERKING VOOR ORDERVERWERKING

8.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan het transportbedrijf dat belast is met de levering als onderdeel van het contract, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de bevoegde kredietinstelling als onderdeel van het betalingsproces, voor zover dit noodzakelijk is voor het betalingsproces. Indien er gebruik wordt gemaakt van betaaldienstverleners, informeren wij u daar hieronder expliciet over. De wettelijke basis voor de doorgifte van gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

8.2 Gebruik van speciale dienstverleners voor orderverwerking en verwerking

- Genoeg markten
De orderverwerking vindt plaats via de dienstverlener "plentymarkets" (plentymarkets GmbH, Mayor-Brunner-Str. 15, 34117 Kassel). Naam, adres en eventuele andere persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan Plentymarkets voor het verwerken van de online bestelling in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit daadwerkelijk nodig is om de bestelling af te handelen. Details over gegevensbescherming bij overvloedmarkets en de gegevensbeschermingsverklaring van overvloedmarkets GmbH vindt u op de website van overvloedmarkets onder "plentymarkets.eu".

9) GEBRUIK VAN BEOORDELINGEN EN ZEGELGRAFIEK

Vertrouwensbadge van Trusted Shops

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk weer te geven en om kopers na een bestelling een Trusted Shops-lidmaatschap aan te bieden.

Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, artikel 6, lid 1, punt f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15C, 50823 Keulen.

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, overgedragen gegevenshoeveelheid en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert de oproep. Deze toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site niet geëvalueerd en automatisch overschreven.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het voltooien van een bestelling of als u zich al voor gebruik hebt geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

10) GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA: VIDEO'S

10.1 Gebruik van Vimeo-video's

Op onze website zijn plug-ins van het videoportaal Vimeo van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA geïntegreerd. Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Vimeo-servers. De inhoud van de plug-in wordt door Vimeo rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Vimeo de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, ook als u geen Vimeo-account heeft of momenteel niet bent ingelogd bij Vimeo. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Vimeo-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bij Vimeo bent ingelogd, kan Vimeo uw bezoek aan onze website direct toewijzen aan uw Vimeo-account. Als u met de plug-ins communiceert (bijvoorbeeld door op de startknop van een video te drukken), wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Vimeo-server verzonden en daar opgeslagen.

De beschreven gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG op basis van het legitieme belang van Vimeo bij marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van de dienst.

Als u niet wilt dat Vimeo de via onze website verzamelde gegevens direct toewijst aan uw Vimeo-account, moet u zich bij Vimeo afmelden voordat u onze website bezoekt.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Vimeo, evenals uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Vimeo: https://vimeo.com /privacy

Vimeo, Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

De trackingtool van Google Analytics wordt automatisch geïntegreerd in video's van Vimeo die op onze site zijn geïntegreerd. Dit is Vimeo's eigen tracking, waar wij geen toegang toe hebben en die niet van onze kant kan worden beïnvloed. Google Analytics gebruikt voor tracking zogenaamde "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Deze verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van het legitieme belang van Vimeo bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

10.2 Gebruik van YouTube-video's

Deze website maakt gebruik van de inbeddingsfunctie van YouTube om video's van de aanbieder "Youtube", een onderdeel van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"), weer te geven en af ​​te spelen.

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie initieert wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als het afspelen van ingebedde YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet aan uw profiel op YouTube wilt worden gekoppeld, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook van niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Ongeacht of de ingesloten video's worden afgespeeld, wordt bij elk bezoek aan deze website een verbinding met het Google-netwerk "DoubleClick" tot stand gebracht, wat zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingsprocessen kan activeren.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

11) ONLINEMARKETEN

Gebruik van conversietracking van Google AdWords

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en, als onderdeel van Google AdWords, van conversion tracking door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). We gebruiken Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Met betrekking tot de advertentiecampagnegegevens kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke advertentiemaatregelen zijn. Wij zijn geïnteresseerd om u reclame te tonen die voor u interessant is, om onze website voor u interessanter te maken en om een ​​eerlijke berekening van advertentiekosten te realiseren.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies niet via de websites van AdWords-klanten kunnen worden gevolgd. De informatie die wordt verkregen met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten ontdekken het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina met een conversion-tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u dit gebruik blokkeren door in uw internetbrowser onder de gebruikersinstellingen de cookie voor het bijhouden van conversies van Google te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Adwords op basis van ons legitieme belang bij gerichte advertenties in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies voor reclamevoorkeuren permanent deactiveren door ze te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate beschikbaar zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

12) WEBANALYSEDIENSTEN

Google (Universeel)Analytics

- Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die ervoor zorgt dat het IP-adres wordt geanonimiseerd door het in te korten en directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Als gevolg van de verlenging wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browser-plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een ​​opt-out-cookie in te stellen die toekomstige detectie door Google Analytics binnen deze website verhindert (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder uw cookies in deze browser, u moet opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
- Google Universal Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die ervoor zorgt dat het IP-adres wordt geanonimiseerd door het in te korten en directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Als gevolg van de verlenging wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browser-plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een ​​opt-out-cookie in te stellen die toekomstige detectie door Google Analytics binnen deze website verhindert (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder uw cookies in deze browser, u moet opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverstijgende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd met behulp van een gebruikers-ID. Wanneer een pagina voor het eerst wordt opgeroepen, krijgt de gebruiker een unieke, permanente en anonieme ID toegewezen die op alle apparaten is ingesteld. Dit maakt het mogelijk om interactiegegevens van verschillende apparaten en van verschillende sessies toe te wijzen aan één gebruiker. De gebruikers-ID bevat geen persoonlijke gegevens en draagt ​​dergelijke gegevens niet over aan Google.
Het verzamelen en opslaan van gegevens via de gebruikers-ID kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen. Hiervoor moet u Google Analytics deactiveren op alle systemen die u gebruikt, bijvoorbeeld in een andere browser of op uw mobiele apparaat.
U kunt deze deactiveren met behulp van een browser-plug-in van Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Als alternatief voor de browser-plug-in of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een ​​opt-out-cookie in te stellen die toekomstige detectie door Google Analytics binnen deze website verhindert (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder uw cookies in deze browser, u moet opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen
Meer informatie over Universal Analytics vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=6010376

13) RETARGETING/ REMARKETING/ AANBEVELING RECLAME

Facebook Custom Audience via het pixelproces
Deze website maakt gebruik van de "Facebook Pixel" van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS ("Facebook"). Met expliciete toestemming kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit proces wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen om toekomstige advertenties te optimaliseren.
De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, dus we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met de Facebook-richtlijnen voor gegevensgebruik (https://www.facebook.com /over/privacy/). U kunt Facebook en haar partners in staat stellen advertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op uw computer worden geplaatst. Deze verwerkingen vinden alleen plaats als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.
Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als je jonger bent, vragen we je om toestemming te vragen aan je wettelijke voogd.
Facebook Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Om het gebruik van cookies op uw computer uit te schakelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden dat sommige functies van onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het gebruik van cookies door externe aanbieders zoals Facebook ook deactiveren op de volgende website van de Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/choices/

Google AdWords-remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing, waarmee we deze website adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, dat automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking vindt plaats op basis van ons legitieme belang bij de optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties die u op internet ziet. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroepenlijsten voor cross-device remarketing op te stellen en te definiëren. Hiervoor koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.
U kunt het plaatsen van cookies voor advertentievoorkeuren permanent deactiveren door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Als alternatief kunt u meer te weten komen over het instellen van cookies en hiervoor instellingen uitvoeren bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google vindt u hier:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

14) GEREEDSCHAP EN DIVERSEN

Google Weblettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde weblettertypen van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

15) RECHTEN VAN ONDERWERPEN

15.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (rechten op informatie en interventie) ten opzichte van de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder zullen informeren:

 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 15 AVG: U hebt met name recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt. of zal worden bekendgemaakt, de geplande bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien niet door ons van u verzameld, Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking op u, evenals uw recht op informatie over de garanties onder Art 46 AVG wanneer uw gegevens worden doorgestuurd naar derde landen;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG: U heeft het recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG: U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens als aan de vereisten van artikel 17, lid 1 AVG is voldaan. Dit recht is echter met name niet van toepassing als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, als u weigert uw gegevens vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan beperking van de verwerking van uw gegevens verzoeken als u uw gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt tegen redenen van uw specifieke situatie, zolang het nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren;
 • Recht op informatie volgens artikel 19 DSGVO: Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke heeft ingeroepen, is hij verplicht om alle ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG: U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen, voor zover dit is technisch haalbaar;
 • Recht om verleende toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG: u hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekken met ingang voor de toekomst. Bij herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan het moment van intrekking;
 • Recht om een ​​klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u - onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel - het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, werkplaats of plaats van de vermeende inbreuk.

15.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN EEN AFWEGING VAN BELANGEN IN ONZE VROEGERE RECHTMATIGE BELANGEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM MET TOEKOMSTIGE REDENEN VOORTVLOEIENDE UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE VOORTVLOEIENDE REDENEN TEGEN DEZE VERWERKING BEZWAAR TE MAKEN.
ALS U UITOEFENING MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, STOPPEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN INDIEN WE UITGEBREIDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN KRIJGEN, OF ALS DE VERWERKING IS VOOR DE CERTIFICERING, UITOEFENING OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS.

ALS UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE RECLAME. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UITOEFENING MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, STOPPEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN.

16) BEWAARPERIODE VAN PERSOONSGEGEVENS

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na het verstrijken van de periode worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om een ​​contract uit te voeren of te initiëren en/of we geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

17) Kredietrapport betalingsdienstaanbieder

Gebruik van persoonsgegevens wanneer Klarna is geselecteerd als betalingsmethode
Als u heeft gekozen voor Klarna's betaaldiensten Klarna factuur en/of Klarna termijnaankoop als betalingsmogelijkheid, heeft u ons toestemming gegeven voor het verwerken van de volgende persoonsgegevens, zoals voor- en achternaam, adres, geboortedatum, noodzakelijk voor het afhandelen van de aankoop op rekening en voor een identiteits- en kredietcontrole, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en de gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de aankoop op rekening die betrekking hebben op de bestelling, zoals het aantal artikelen, artikelnummer, factuur bedrag en belastingen in procenten, en verzonden naar Klarna hebben ingediend. De gegevensverwerking heeft tot doel de betaalmethoden factuuraankoop en afbetalingsaankoop en de noodzakelijke kredietcontrole aan te bieden. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.
Deze gegevens worden verzonden zodat Klarna een factuur kan maken en een identiteits- en kredietcontrole kan uitvoeren om uw aankoop te verwerken met de factuurverwerking die u nodig heeft. Klarna heeft de persoonsgegevens van de koper nodig om informatie te verkrijgen van kredietbureaus ten behoeve van identiteits- en kredietcontroles. In Duitsland kunnen dit de volgende kredietbureaus zijn:
- Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden
- Bürgel Wirtschaftsinformation GmbH & Co. KG, Postbus 5001 66, 22701 Hamburg
- Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
- infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.
Als onderdeel van de beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie, verzamelt en gebruikt Klarna informatie over het eerdere betalingsgedrag van de koper, evenals waarschijnlijkheidswaarden voor dit gedrag in de toekomst, naast een adrescontrole . De berekening van deze scorewaarden door Klarna wordt uitgevoerd op basis van een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Klarna gebruikt ook uw adresgegevens. Mocht uit deze berekening blijken dat uw kredietwaardigheid niet wordt gegeven, dan zal Klarna u hier direct over informeren.

Intrekking van het gebruik van persoonsgegevens aan Klarna
1. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Klarna op elk moment intrekken. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om de persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en door te geven, voor zover dit noodzakelijk is voor contractuele betalingsverwerking door Klarna's diensten, wettelijk vereist is of vereist is door een rechtbank of een autoriteit.
2. Natuurlijk kunt u op elk moment informatie krijgen over de persoonlijke gegevens die door Klarna zijn opgeslagen. Dit recht wordt gegarandeerd door de federale wet op de gegevensbescherming. Indien u als koper dit wenst of Klarna op de hoogte wilt stellen van wijzigingen met betrekking tot de opgeslagen gegevens, kunt u contact opnemen met datenschutz@klarna.de.